Çerez (Cookie) Aydınlatma Metni

Boğaz Garden tarafından, çevrimiçi mecralarımızın ziyaret edildiğinde site kullanıcılarının/üyelerin/ziyaretçilerin deneyimini geliştirmek için çerezler (Cookies), kullanılmaktadır. Söz konusu teknolojilerin kullanımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Boğaz Garden ’nin tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nin amacı, “www.bogazgarden.com” internet sitesinin işletilmesi sırasında, site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımıyla elde edilecek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Veri Sahiplerinin bilgilendirilmesidir. Bu kapsamda, çerezlerin türü, kulanım amacı ve söz konusu çerezlerin kontrol edebilmesine ilişkin bilgilendirme yapılmaktadır.

“www.bogazgarden.com” internet sitesinde kullanılan çerezlerin türleri veya fonksiyonları değiştirebilir; yeni çerezler eklenebilir veya söz konusu çerezlerin kullanımından vazgeçilebilir. Bu bakımdan işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerin değiştirilme hakkı saklı tutulmakta olup, Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan (her türlü değişiklikle işbu aydınlatma metni güncellenecektir.) internet sitemizde veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

İşlenme amacıyla toplanan kişisel veriler hakkında, detaylı bilgi için www.bogazgarden.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız ile Kişisel Veri Saklama İmha ve Anonimleştirme Politikalarının incelenmesi yerinde olacaktır.

Kullanılan Çerezler ve Kullanım Amaçları

“www.bogazgarden.com” internet sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanılmakta ve söz konusu çerezler vasıtasıyla kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

– İnternet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.

– İnternet sitesini analiz etmek ve performans artışı sağlamak. İnternet sitesini ziyaret edenlerin sayısının tespiti ve bu sayı doğrultusunda performans ayarlarının gerçekleştirilmesi veya çok kullanılan bölümlere ilişkin güncellemelerin sağlamak.

– İnternet sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı tesis etmek. Örneğin, İnternet sitesinden 3. kişi sosyal medya mecralarına paylaşım sağlamak, internet sitesini ziyaret edenlerin kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının kayıt altına alınması, hatırlanması.

Aydınlatma metni kapsamındaki amaçlarla, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde kişisel veriler, rıza olmaksızın işlenebilecektir. Kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda kişisel veriler yalnızca açık rızanın bulunduğu durumlarda işlenecektir. Her halukarda, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve mevzuata uygun şekilde Boğaz Garden’ın hizmetlerinden faydalandığı 3. kişiler, iş ortakları ve grup şirketleriyle paylaşılabilir. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezler

Aşağıda internet sitesinde kullanılan farklı türdeki çerezleri yer almaktadır. İnternet sitesinde 1. parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) ve 3. parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Çerezlerin Kullanımının Kontrolü

Tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi suretiyle çerezlere ilişkin tercihlerin kişiselleştirilmesi sağlanabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

Çerezleri Devre Dışı Bırakma

Çoğu İnternet tarayıcısı, çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Tarayıcınızı bazı çerezleri kabul etmeden önce sizi uyaracak veya bazı çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak İnternet tarayıcınızda çerez kullanımını devre dışı bırakırsanız Toyota İnternet sayfalarındaki bazı özellikleri kullanmanız zorlaşabilir veya bu özellikler doğru çalışmayabilir.

Veri Sahibi’nin Hakları

Veri Sahibi, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar doğrultusundaki talepler, www.bogazgarden.com adresinde yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, işbu Aydınlatma Metni’ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Veri Sahibi’nin, herhangi bir kişisel verinin Boğaz Garden tarafından kullanılmaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunulması durumunda, internet sitesinin işleyişinden tam olarak faydalanamayabilecek olup, bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluk Veri Sahibine aittir.